Co o meditaci říká současná věda a k čemu nám může být užitečná

Meditace si získala zájem vědců díky svým potenciálním pozitivním dopadům na tělo i mysl. V posledních letech se tak mnoho studií zaměřilo na to, zda a jak nám meditace může být prospěšná. A v čem tedy?

Stres a úzkost: Pravidelná meditační praxe může vést ke snížení hladin stresových hormonů a zlepšení schopnosti reagovat na stresové situace.

Deprese: Některé výzkumy naznačují, že meditace může mít pozitivní účinky na symptomy deprese. Meditace může podporovat emoční stabilitu a zlepšit náladu.

Koncentrace a kognitivní funkce: Meditace, zejména mindfulness meditace, může zlepšit schopnost soustředění, pozornosti a kognitivní výkon.

Fyziologické účinky: Meditace může ovlivnit fyziologické funkce těla, jako je srdeční tep, krevní tlak a dýchání. Některé druhy meditace mohou vést k relaxaci svalů a snížení svalového napětí.

Imunitní systém: Některé výzkumy ukazují, že pravidelná meditace může posilovat imunitní systém a zlepšit odolnost proti infekcím.

Bolest: Meditace může zlepšit schopnost zvládat bolestivé pocity.

Podpora duševního zdraví: Meditace může sloužit jako doplňková terapeutická metoda pro osoby trpící duševními poruchami, jako je například posttraumatická stresová porucha (PTSD) nebo poruchy příjmu potravy.

Spánek: Některé druhy meditace mohou pomoci zlepšit kvalitu spánku a podporovat relaxaci před usnutím.

Meditace se tak díky vědě staly oblíbenou technikou pro snižování stresu, zlepšení koncentrace, podporu duševního zdraví a dosažení vnitřního klidu.

Jaké jsou zásadní vědecké studie, které změnily západní vnímání meditace?

Zásadní vědecké studie, které pomohly západnímu světu porozumět významu meditace a jejímu přínosu patří výzkumy Johna Kabata-Zinna, který je známý především díky aplikaci meditace v léčbě stresu, bolesti a zlepšení životní pohody. Zinn založil program nazvaný "Mindfulness-Based Stress Reduction" (MBSR), který pomáhá lidem zvládat stres. Jeho práce a výzkum na téma mindfulness meditace přispěl k šíření a uznání meditace ve zdravotní péči a psychoterapii. MBSR se stala populární a je využívána v mnoha různých kontextech, včetně nemocnic, univerzit, firem a komunitních center.

Studie “Alterations in Brain and Immune Function Produced by Mindfulness Meditation” (Davidson et al., 2003) zkoumala změny v mozku a imunitním systému. Výsledky ukázaly, že pravidelná meditace může mít vliv na strukturu mozku a zvyšovat odolnost imunitního systému.V navazujících studiích bylo zjištěno mimo jiné, že pravidelná meditační praxe může vést k zvýšení hustoty šedé hmoty v některých oblastech mozku spojených s emocemi, pozorností a sebekontrolou, může mít pozitivní účinky na redukci stresu, úzkosti a deprese.

Nové přístupy kombinující vědecké poznatky a starodávné meditační praxe

Zatímco některé meditační techniky existují a pilují se staletí a předávají se z generace na generaci učiteli, kteří v daném směru dosáhli dostatečně hluboké zkušenosti. U nás na západě byly některé meditační praxe vyvinuty nebo upraveny na základě vědeckých výzkumů. Tyto techniky často kombinují tradiční meditační prvky s moderními vědeckými poznatky. Zde je několik příkladů.

Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR)

Tato technika byla vyvinuta v roce 1979 doktorem Jonem Kabat - Zinnem na základě kombinace meditačních prvků, jógy a kognitivně-behaviorální terapie. MBSR byla navržena jako program pro zvládání stresu a zlepšení duševního zdraví.

Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT)

Tato technika vychází z MBSR a byla vyvinuta pro prevenci relapsu deprese. Kombinuje principy mindfulness s kognitivní terapií. Studie ukázaly, že MBCT může snižovat riziko opakovaných epizod deprese.

Dialekticko-behaviorální terapie (DBT)

Tato terapie byla vyvinuta Marsha M. Linehanovou a kombinuje prvky meditace, mindfulness a kognitivních a behaviorálních terapií. DBT se zaměřuje na zvládání emocí a sebekontrolu a byla upravena na základě vědeckých výzkumů v oblasti duševního zdraví. 

Zvuková terapie

Některé moderní meditační techniky zahrnují zvukovou terapii, jako jsou binaurální zvuky nebo zvukové vlny, které mají za cíl dosáhnout určitých stavů mysli a relaxace na základě akustických stimulů.

Resonance Frequency Breathing (RFB)

Tato technika kombinuje meditaci a správné dýchání. Zkoumání ukázalo, že určitý rytmus dýchání může ovlivňovat autonomní nervový systém a snižovat stres.

Heart Coherence Training

Tato technika zahrnuje dýchání v rytmu srdečního tepu a je navržena pro dosažení stavu srdcové koherence, což má pozitivní vliv na zdraví srdce a celkovou pohodu.

Loving-kindness Meditation (Meditace láskyplného přístupu)

Tato tradiční meditační praxe byla zkoumána vědecky a bylo zjištěno, že může mít pozitivní účinky na zvýšení pozitivních emocí a sociálních vztahů.

Pokud s meditací chcete začít a zatím jste si nevybrali žádný z výše uvedených směrů, můžete začít s námi.

Nabízíme online kurz "Jak začít s meditací", ve kterém vás krok za krokem po dobu 7 dní provedeme úplnými základy meditace, které budete moci dále rozvíjet v jakémkoli meditačním  přístupu.

Mohlo by vás zajímat

Jak s meditací začít

Jak s meditací začít

Meditace často vede ke snížení stresu a napětí, a to jak fyzicky, tak mentálně i když to nemusí být její primární účel. Meditace může vést k větší rovnováze mezi tělem a myslí a k větší harmonii mezi jednotlivcem a jeho prostředím.

Cesta za sebou samým: Transformace života, tetování a návrat k dechu

Cesta za sebou samým: Transformace života, tetování a návrat k dechu

Dokážete si představit, že byste si nechali vytetovat logo nějaké značky? Já ne, dokud jsem nepotkala Marka. Někdy v životě přijdou okamžiky, které nás tak silně změní, že se stanou neodmyslitelnou součástí našeho příběhu. Pro Marka byl takovým okamžikem Transformační cyklus. Program, který mu otevřel cestu k sebepoznání a životní změně. Byl pro něj tak zlomový, že se rozhodl si logo programu vytetovat na své tělo.

Co o meditaci říká současná věda

Co o meditaci říká současná věda

Meditace si získala zájem vědců díky svým potenciálním pozitivním dopadům na tělo i mysl. V posledních letech se tak mnoho studií zaměřilo na to, zda a jak nám meditace může být prospěšná. A v čem tedy?