Obchodní podmínky
 

Platební a storno podmínky
pro účast a nákup služeb IMAGO z.s.

Rezervace a platební podmínky:

  • pro závaznou rezervaci místa v našich programech, je třeba předem uhradit celý účastnický poplatek
  • kapacita míst v programech je omezena a v případě jejího překročení bude účastníkovi vrácen účastnický poplatek v celé výši, nebo lze částku, po vzájemné domluvě, převést na jiný kurz

Způsob platby:

  • účastnický poplatek za program je nutné uhradit předem přes platební bránu GoPay nebo převodem na bankovní účet 2601914181/2010
  • fakturu Vám zašleme na požádání emailem

Storno podmínky:

  • přihláška do programu je závazná
  • při zrušení účasti od doby přihlášení do 15. dne před termínem programu se účtuje storno poplatek 20% ze zaplacené častky, nebo ponechání 100% částky jako kreditu na jiné akce IMAGO z.s.
  • při zrušení účasti od 14. do 8. dne před termínem programu se účtuje storno poplatek 70% ze zaplacené častky
  • při zrušení účasti od 8. dne před termínem programu se účtuje storno poplatek ve výši 100% zaplacené částky
  • je možné se domluvit na převedení programu na jinou osobu

Storno podmínky Transformačního cyklu:

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradu.

Storno kurzu ze strany organizátora:

Nenaplní-li se minimální požadovaná kapacita programu, vyhrazuje si IMAGO z.s. právo program zrušit.

V tomto případě bude přihlášeným účastníkům buď vráceno 100% účastnického poplatku a nebo nabídnut převod částky na jiný program.

Zdravotní stav a odpovědnost

Zdravotní stav: Programy nejsou náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby (obzvláště psychiatrické nebo práce s psychologem), je jeho povinností informovat o tom před zahájením workshopu lektora. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění.

Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu workshopu.

Odpovědnost: Účast v programu je dobrovolná. Účastník nese po celou dobu trvání programu za sebe a za vše, co dělá, plnou odpovědnost. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu programu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení.

Odpovědnost za škody: Účastník uhradí veškeré škody, které způsobí na movitém či nemovitém majetku v prostorách konání kurzu.

Není-li stanoveno jinak, vztahují se tyto podmínky na všechny kurzy v IMAGO z.s., platnost od 20. 1. 2021.

Fakturační údaje:
IMAGO z.s.
IČO: 09716068
Číslo účtu: 2601914181/2010

Fakturační i korespondenční adresa: 
Bořivojova 1104/41, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha