Dokážeš si představit,
co s tvým životem udělá 8 měsíců,
které věnuješ sám sobě? 

Začínáme v říjnu 2022
Letošní ročník je již naplněn.

„Záměrem cyklu je podpořit vás v rozvoji vašeho jedinečného potenciálu, abyste mohli každý den žít tak, jak je to vlastní právě vám.“

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

12

účastníků

8

měsíců péče
a podpory

240

dní
seberozvoje

15

večerních seminářů
(offline x online)

2,5

víkendových
retreatů

Využíváme to nejefektivnější, co různé kultury k seberozvoji nabízí.  

Cyklus obsahuje výjimečnou kombinaci technik a lektorů s širokým rozsahem od západní vědecké psychologie a koučingu, přes starodávná východní učení o mysli až po původní přechodové rituály.

Lektoři

Intenzita cyklu je obdobná práci s osobním koučem, jen jich budete mít k ruce sedm.

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených lidí. Svým jedinečným přístupem zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Jan Bím

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život.“

Podporuje jednotlivce v hledání jejich individuálního daru, poslání a cesty a v tom, jak je vyjádřit v hmotném světě. Vede doprovázené poutě, celo-týdenní hledání vize, meditační semináře a provází “přechodovými rituály” iniciujícími člověka do jednotlivých etap jeho života.

PhDr. Jan Benda

„Cesta za poznáním sebe sama je tím nejúžasnějším dobrodružstvím, jaké znám. Je to cesta opravdové a nevratné proměny.“

Psycholog, psychoterapeut, kouč, lektor manažerských dovedností jako je komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity a zvládání stresu. Vede kurzy zaměřené na sebepoznávání, objevování a rozvíjení vlastního talentu, intuice, emoční inteligence a na využívání focusingu v manažerské praxi. Iniciátor projektu Mindful Business. Má za sebou meditační zkušenosti z půl ročního pobytu v meditačním klášteře.

Martin Skála

„Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“ C. G. Jung

A právě v tomto obrácení pohledu do sebe vás podpoří Martin Skála, který je předním českým jungiánským psychologem, zakladatelem střediska psychopompos a člen mnoha psychologických organizací jako Česká společnost pro analytickou psychologii, IAAP, ČAP a zakládající předseda Českého institutu pro analytickou psychologii. Především má ale letitou zkušenost s podporou klientů v jejich vnitřním zrání a autor řady příspěvků v odborných publikacích, časopisech a na konferencích.

"Rád pracuji se sny, fantaziemi, mýty, mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením, nejen v mezilidských vztazích, protože, jak řekl Jung: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

Daria Skálová

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ C. G. Jung

A proto, ať už vycházíte odkudkoliv, myslíte si o svém dosavadním životě cokoliv, to na čem záleží, je především to, co budete dělat ode dneška dál. 

A protože podle Junga „člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že si uvědomí temnotu,“ v rámci programu vás budou čekat čtyři výjimečné večery poskládané přímo na míru pro Transformační cyklus tak, aby vám pomohly bezpečně a s jasností ponořit se do hlubin sebe sama, kde můžete potkat právě to, co jste vždy nějak tušili, ale neměli k tomu přístup. Protože, jak říká Jung:  „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

Daria je analyticky orientovaný psycholog, členka UGR, ČSAP

Šimon Grimmich

„Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.“

Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice. Vystudoval filosofii a religionistiku.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, aktuálně studuje psychologii a psychoterapie v Praze, je lektorkou Cchi-kung Orel v hnízdě, má za sebou semináře a studium v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a vedení slovanských ceremonií a přechodových rituálů. Věnuje se meditacím (nejen mindfulness), metodám focusing a nenásilné komunikaci. Michaela je zakladatelkou Sebeškoly, spolutvůrkyní platforem Škola 21, Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Ohlasy účastníků

Cena pro ročník 22/23 je 29 000 Kč.
Letošní ročník je již naplněn.

„Stejně tak, jako se v dětství učíme zacházet se svým tělem, je zásadní se později naučit dobře zacházet i se svým vnitřním světem. Právě to může znamenat rozdíl mezi naplněným a nenaplněným životem.“

Šimon Grimmich 
lektor cyklu

Získáte dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

„Rozpuštění a upevnění jednoho mentálního návyku trvá minimálně 21 dní.“ Dr. Maxwell Maltz

Výběr technik a jejich propracovaná návaznost vám umožní získat vhledy do svého života, které vám umožní změnu nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří
7 výjimečných lektorů.

Jan Benda, Jan Bím, Pavel Moric, Martin Skála, Daria Skálová, Šimon Grimmich a Michaela Cmíralová

Dopřej si luxus zastavení a porozumění.

Jen z klidu vychází jasné a uspokojivé příští kroky. Pocit přehlcenosti je nová metla 21. století. Neobětuj už déle své dlouhodobé sny za krátkodobé potěšení. 

Díky pravidelnosti a skupině nespadneš do starých kolejí.

Podrží tě ve chvílích, kdy ti běžně dochází síly, odhodlání nebo motivace. 

Co vám cyklus přinese?

Neposilujeme vaše znalosti, posilujeme VÁS.

1.
Mindfulness

Naučíte se pozorněji si všímat,
co se ve vás děje a kým doopravdy jste. 
„Pokud si nevšimneme, co se děje, nemáme možnost to změnit.“ M.C.

Více o mindfulness

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich 

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k tomu, co se právě děje. A také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní. 

Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.

2.
Sebelaskavost

Uvědomovat si, co se v nás i kolem odehrává, ale nestačí. Je zásadní rozvinout ke skutečnosti i k nám samým přátelský, vstřícný a přijímající vztah. Nemusíte se vším souhlasit, zároveň není ale třeba sami sobě kvůli tomu co je více ubližovat.

Více o sebelaskavosti

“Pokud se soudíme, nezbývá nám čas se obdivovat a radovat.” M.C.

Prohloubíte laskavost a soucit nejen k sobě samým.

Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Učit se přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli.

Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsme. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů.

3.
Psychoterapie
C.G. Junga

Nahlédnete a přetvoříte nefunkční vzorce, které vám opakovaně ve vašem životě  stojí v cestě.

Více o hlubinné psychologii

Setkáte se s tím, co je vás hluboce uloženo a možná nahlédnete, co vás v životě opakovaně brzdí. 

Setkáme se s archetypy (dítě, matka, otec), budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Vaše vize se může stát čistou jen tehdy podíváte-li se do svého srdce."

C. G. Jung

4.
Hledání vize

Nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi díky technikám Soul craft, hledání vize, mapě života a poradním kruhům.

Více o vizi

Mapa života

Podíváte se, kde se právě teď ve vašem životě nacházíte a jak jste sem došli.

“Pokud nevíme, kde jsme, nevíme ani kam jít dál.” M.C.

Setkání s vlastními myšlenkami, emocemi, obrannými mechanismy, potřebami i dlouhodobými postoji.

Zjistíte, jak být pro sebe i druhé srozumitelný.

Soul Craft 

Pochopíte, kde se na naší cestě životem nacházíte a co je třeba k dalšímu kroku. 

K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl. 

Vision quest

Dotknete se hlouběji vaší životní vize.

“Je v nás síla, která nás směřuje, jste s ní v kontaktu?” M.C.

5.
Integrace
do každodennosti

Dotknete se své vnitřní síly a to, na co jste si v cyklu přišli, integrujete do každodenního života. Protože o to jde především, aby vám bylo dobře nejen v rámci kurzu a skupiny, ale především mimo něj s vašimi nejbližšími.

Více o integraci

Využíváme techniky koučingu a práce s vnitřní motivací.

Na konci cyklu s pomocí kouče integrujete postupně to, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.

6.
Čas pro sebe
a komunita

No a k tomu si navíc dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat tolik potřebný klid, pohodu a nadhled s lidmi, kteří to mají podobně jako vy.

Komu je cyklus určen? 
Těm, kteří chtějí:

  • otevírat svůj potenciál, sami sobě o něco lépe rozumět, sebevědomě si za sebou stát
  • nepodléhat přehlcení, dopřát si zastavení v turbulentní době, zklidnění, čas pro sebe a tím podpořit kvalitu a pevnost svých budoucích kroků
  • nahlédnout, co nám brání žít sebe sama naplno a nutí nás opakovat nefunkční postupy
  • tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
  • podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci

Jak to bude probíhat?

Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, tedy jednou za 14 dní. Vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze. 

Pracovat budete postupně se všemi sedmi lektory a to v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se silnější a uvolněnější.

Počet míst je omezen na 12, abychom zachovali osobní přístup a možnost pracovat do hloubky.

Cena pro ročník 22/23 je 29 000 Kč.
Letošní ročník je již naplněn.

Odebírejte čerstvé informace
o Transformačním cyklu

.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům.

Machaela Cmíralová, autorka cyklu
michaela@sebeskola.cz
tel. 724 001 915


Termíny a platební podmínky

Termíny setkávání 
Pravidelně středa večer 1x za 14 dnů, 18.30-21.30, místo konání Praha, Studio Pro, Polská 6

Začátek 12. října 2022 – středa, společný zahajovací kruh

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 9.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 20.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce.

Na základě individuální dohody je možné částku splácet v měsíčním splátkovém kalendáři s doplacením plné částky do začátku kurzu.

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. Částka bude placená na místě přímo ubytovně.

V případě zájmu fakturujeme také na firmu. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do cyklu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu, popřípadě platbu kurzovného v plné výši, v jaké byla na jeho účet zájemcem zaslána.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

  • motivační dopis
  • včasné zaplacení
  • věk 18 +
  • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů

Chci odebírat novinky mailem

.