Dokážeš si představit,
co s tvým životem udělá 8 měsíců,
které věnuješ sobě? 

Kapacita cyklu je pouze 14 účastníků.

Základem je pro nás individuální přístup.
Cyklus začínáme v říjnu 2023. 

„Záměrem cyklu je podpořit vás v rozvoji vašeho jedinečného potenciálu, abyste mohli každý den žít tak, jak je to vlastní právě vám.“

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

14

účastníků

8

měsíců péče
a podpory

240

dní
seberozvoje

16

večerních seminářů
(offline x online)

2,5

víkendových
retreatů

Využíváme to nejefektivnější, co různé kultury k seberozvoji nabízí.

Cyklus obsahuje výjimečnou kombinaci technik a lektorů s širokým rozsahem od západní vědecké psychologie a koučingu, přes starodávná východní učení o mysli až po původní přechodové rituály.

Lektoři

Intenzita cyklu je obdobná práci s osobním koučem, jen jich budete mít k ruce osm.

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených lidí. Svým jedinečným přístupem zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Roman Hytych

„Jak si vybudovat skrze praxi laskavost a soucit sami k sobě a tomu kým opravdu jsme a takoví se přijmout.“

Psycholog, pychoterapeut, bývalý mnich, průvodce meditačními retreaty vipassana, vyučující pychoterapie na FSS MU v Brně a výzkumník na poli pychoterapie. Tedy jeden z nejpovolanějších lidí, kdo vás dokáže provést vaším vnitřním světem a blíže vás seznámit  s vašimi emocemi, vnitřními konflikty, kritikem, vnitřním dítětem a především vás nechat zažít, jak s nimi nově zacházet. Jak si vybudovat skrze praxi laskavost a soucit sami k sobě a tomu kým opravdu jsme a takoví se přijmout.

Martin Skála

„Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“ C. G. Jung

A právě v tomto obrácení pohledu do sebe vás podpoří Martin Skála, který je předním českým jungiánským psychologem s bohatou lektorskou a přednáškovou činností. Vedl a spoluzakládal profesionální společnosti analytické psychologie v ČR. V současné době pracuje na volné noze v soukromé praxi.

"Rád pracuji se sny, fantaziemi, mýty, mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením, nejen v mezilidských vztazích, protože, jak řekl Jung: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

Daria Skálová

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ C. G. Jung

A proto, ať už vycházíte odkudkoliv, myslíte si o svém dosavadním životě cokoliv, to na čem záleží, je především to, co budete dělat ode dneška dál. 

A protože podle Junga „člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že si uvědomí temnotu,“ v rámci programu vás budou čekat čtyři výjimečné večery poskládané přímo na míru pro Transformační cyklus tak, aby vám pomohly bezpečně a s jasností ponořit se do hlubin sebe sama, kde můžete potkat právě to, co jste vždy nějak tušili, ale neměli k tomu přístup. Protože, jak říká Jung:  „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

Daria je analyticky orientovaný psycholog, členka UGR, ČSAP

Lucie Luňáčková

„I malými kroky se dá dojít hodně daleko, jen je potřeba ty kroky udělat.“

Před několika lety mě hodně ovlivnil rituál Hledání vize. Po dosažení dospělosti se od nás očekává, že budeme pořád stejní-dospělí. Tak to ale nefunguje. To mě přivedlo ke zkoumání jednotlivých životních období od narození do smrti a hlavně k přechodům mezi nimi. Přechody se dají přirovnat k branám. Těmi branami se někdy prochází velmi lehce, jindy už stojíme jednou nohou za branou a druhá noha se bojí odlepit. Přechodové rituály mohou průchod branou usnadnit a mohou mít mnoho podob - od tradičních rituálních až po moderní. Na jeden takový se vydáme v rámci programu společně. Umožním vám blíž se dotknout toho, kým ve svém jádru jste a dobře tak nasměrovat své další životní kroky.

František Lomský

„Změna nemůže být vynucená zvenku, měla by být prožitá uvnitř. Jen pak může být autentická a trvalá.“

Program je unikátní ze tří důvodů: probíhá osm měsíců, což je dost dlouhá doba na to, abyste se mohli ponořit hluboko do sebe. Jste součástí skupiny lidí, se kterými můžete svoji cestu pravidelně reflektovat. Naučíte pracovat s různými seberozvojovými přístupy a to vše pod vedením těch nejlepších lektorů. 

Osobně vás provedu nácvikem mindfulness. Ta přináší přímý vhled, jak sami sobě působíme emoční bolest a utrpení skrze návyk uchopování, lpění a odpor. Součástí je i rozvíjení transformačních postojů - sebelaskavosti, zvídavosti a sebepřijetí. Autor knihy "Mindfulness, co vám ještě neřekli", mentální kouč, terapeut, lektor mindfulness, spoluautor Calmia.

Petr Jirousek

Petr je kromě mnoha svých kvalit a zkušeností také bývalým účastníkem Transformačního cyklu, který ho natolik oslovil a proměnil, že se chtěl nadále osobně zapojit. Vítáme proto našeho nového lektora v zácviku, který má již nyní mnohé osobní zkušenosti s vedením lidí který má již nyní mnohé osobní zkušenosti s vedením lidí především jako průvodce doprovázených poutí.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, aktuálně studuje psychologii a psychoterapie v Praze, je lektorkou Cchi-kung Orel v hnízdě, má za sebou semináře a studium v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a vedení slovanských ceremonií a přechodových rituálů. Věnuje se meditacím (nejen mindfulness), metodám focusing a nenásilné komunikaci. Michaela je zakladatelkou Sebeškoly, spolutvůrkyní platforem Škola 21, Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Co říkají o cyklu účastníci?

Toto video vytvořili účastníci 4. ročníku Transformačního cyklu čistě z vlastního nadšení.

Chtěli tak podpořit v přihlašování další zájmce, protože podle autorky videa Moniky Kuklíkové „by si programem měl projít každý a žilo by se nám tu spolu lépe.“

Cyklus začínáme v říjnu 2023. 
Cena pro ročník 23/24 je 36 000 Kč.

„Stejně tak, jako se v dětství učíme zacházet se svým tělem, je zásadní se později naučit dobře zacházet i se svým vnitřním světem. Právě to může znamenat rozdíl mezi naplněným a nenaplněným životem.“

Šimon Grimmich 
lektor cyklu

Získáte dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

„Rozpuštění a upevnění jednoho mentálního návyku trvá minimálně 21 dní.“ Dr. Maxwell Maltz

Výběr technik a jejich propracovaná návaznost vám umožní získat vhledy do svého života, které vám umožní změnu nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří
8 výjimečných lektorů.

Pavel Moric, Roman Hytych, Martin Skála, Daria Skálová, Petr Jirousek, František Lomský, Lucie Luňáčková a Michaela Cmíralová

Dopřej si luxus zastavení a porozumění.

Jen z klidu vychází jasné a uspokojivé příští kroky. Pocit přehlcenosti je nová metla 21. století. Neobětuj už déle své dlouhodobé sny za krátkodobé potěšení. 

Díky pravidelnosti a skupině nespadneš do starých kolejí.

Podrží tě ve chvílích, kdy ti běžně dochází síly, odhodlání nebo motivace. 

Co vám cyklus přinese?

Neposilujeme vaše znalosti, posilujeme VÁS.

1.
Mindfulness

Naučíte se pozorněji si všímat,
co se ve vás děje a kým doopravdy jste. 
„Pokud si nevšimneme, co se děje, nemáme možnost to změnit.“ M.C.

Více o mindfulness

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich 

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k tomu, co se právě děje. A také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní. 

Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.

2.
Sebelaskavost

Uvědomovat si, co se v nás i kolem odehrává, ale nestačí. Je zásadní rozvinout ke skutečnosti i k nám samým přátelský, vstřícný a přijímající vztah. Nemusíte se vším souhlasit, zároveň není ale třeba sami sobě kvůli tomu co je více ubližovat.

Více o sebelaskavosti

“Pokud se soudíme, nezbývá nám čas se obdivovat a radovat.” M.C.

Prohloubíte laskavost a soucit nejen k sobě samým.

Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Učit se přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli.

Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsme. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů.

3.
Psychoterapie
C.G. Junga

Nahlédnete a přetvoříte nefunkční vzorce, které vám opakovaně ve vašem životě  stojí v cestě.

Více o hlubinné psychologii

Setkáte se s tím, co je vás hluboce uloženo a možná nahlédnete, co vás v životě opakovaně brzdí. 

Setkáme se s archetypy (dítě, matka, otec), budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Vaše vize se může stát čistou jen tehdy podíváte-li se do svého srdce."

C. G. Jung

4.
Hledání vize

Nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi díky technikám Soul craft, hledání vize, mapě života a poradním kruhům.

Více o vizi

Mapa života

Podíváte se, kde se právě teď ve vašem životě nacházíte a jak jste sem došli.

“Pokud nevíme, kde jsme, nevíme ani kam jít dál.” M.C.

Setkání s vlastními myšlenkami, emocemi, obrannými mechanismy, potřebami i dlouhodobými postoji.

Zjistíte, jak být pro sebe i druhé srozumitelný.

Soul Craft 

Pochopíte, kde se na naší cestě životem nacházíte a co je třeba k dalšímu kroku. 

K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl. 

Vision quest

Dotknete se hlouběji vaší životní vize.

“Je v nás síla, která nás směřuje, jste s ní v kontaktu?” M.C.

5.
Integrace
do každodennosti

Dotknete se své vnitřní síly a to, na co jste si v cyklu přišli, integrujete do každodenního života. Protože o to jde především, aby vám bylo dobře nejen v rámci kurzu a skupiny, ale především mimo něj s vašimi nejbližšími.

Více o integraci

Využíváme techniky koučingu a práce s vnitřní motivací.

Na konci cyklu s pomocí kouče integrujete postupně to, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.

6.
Čas pro sebe
a komunita

No a k tomu si navíc dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat tolik potřebný klid, pohodu a nadhled s lidmi, kteří to mají podobně jako vy.

„Opravdu dospělými se nestáváme věkem, ale vnitřním zráním. Proto pokud cítíte, že něco ve vás potřebuje projít změnou, jste v Transformačním cyklu vítáni.“

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

Ohlasy účastníků

Komu je cyklus určen? 
Těm, kteří chtějí:

 • otevírat svůj potenciál, sami sobě o něco lépe rozumět, sebevědomě si za sebou stát
 • nepodléhat přehlcení, dopřát si zastavení v turbulentní době, zklidnění, čas pro sebe a tím podpořit kvalitu a pevnost svých budoucích kroků
 • nahlédnout, co nám brání žít sebe sama naplno a nutí nás opakovat nefunkční postupy
 • tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
 • podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci

Jak to bude probíhat?

Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, tedy jednou za 14 dní. Vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze. 

Pracovat budete postupně se všemi osmi lektory a to v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se silnější a uvolněnější.

Počet míst je omezen na 14, abychom zachovali osobní přístup a možnost pracovat do hloubky.

Konkrétní termíny a Platební podmínky

Termíny setkávání 

Pravidelně středa večer 1x za 14 dnů, 18.30 - 21.30, místo konání Praha, Šalounova vila, Slovenská 2

Začátek v říjnu 2023

Večery:
25.10., 1.11., 15.11., 29.11., 10.1., 24.1., 14.2., 28.2., 13.3., 27.3., 10.4., 8.5., 15.5., 29.5.

Víkendy:
29.10. 2023 (neděle)
16. - 17.12. 2024
26. - 28.4. 2024

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 10.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 26.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce. Je možné domluvit si individuální platební plán se splacením kurzovného do jeho začátku nebo fakturovat na firmu.

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do cyklu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu ve výši v které byla zaslána bez procesního poplatku 500kč, tedy ve výši 9 500kč zájemci na účet.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 14 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

 • Napište nám dopis o sobě 
 • včasné zaplacení
 • věk 18 +
 • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů

Jak se přihlásit?

Nejsem si jistý, že to je pro mne 

Rezervujte si 15 minutovou konzultaci k cyklu zdarma. Vhodný čas si můžete vybrat přes vložený kalendář.

Už jsem se rozhodl, jdu do toho

 1. Pošlete zálohu 10 000 Kč skrz přihlašovací formulář níže.
 2. Napište nám "Dopis o vás" (instrukce vám přijdou do emailu).
 3. Po zaslání dopisu vám zavoláme a po společném rozhovoru si potrdíme, že vám program přinese, co potřebujete.
 4. Po telefonátu pošlete zbylou část platby (je možné platit na firmu, je také možné domluvit si splátkový kalendář).
 5. Pokud byste v rámci telefonátu zjistili, že program pro vás není, vrátíme vám vaši zálohu. Necháme si z ní  500kč na procesní záležitosti.

Přihlášení

Cena za ročník 23/24 je 36.000 Kč.
Záloha pro zajištění místa je 10.000 Kč.
Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Začínáme v říjnu 2023.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům.

Michaela Cmíralová, autorka cyklu
michaela@sebeskola.cz

Odebírejte čerstvé informace
o Transformačním cyklu