Dokážeš si představit,
co s tvým životem udělá 8 měsíců,
které věnuješ sobě? 

Aktuální ročník právě probíhá.
7. ročník Transformačního programu začíná v říjnu 2024

Kapacita programu je pouze 14 účastníků.

Základem je pro nás individuální přístup.

„Záměrem programu je podpořit vás v rozvoji vašeho jedinečného potenciálu, abyste mohli každý den žít tak, jak je to vlastní právě vám.“

Michaela Cmíralová 
autorka programu

8

měsíců péče
a podpory

14

účastníků

8

předních českých lektorů

16

večerních seminářů naživo ;)

2,5

víkendových
setkání

Využíváme to nejefektivnější, co různé kultury k seberozvoji nabízí.

Program obsahuje výjimečnou kombinaci technik a lektorů s širokým rozsahem od západní vědecké psychologie a koučingu, přes starodávná východní učení o mysli až po původní přechodové rituály.

Lektoři

Intenzita programu je obdobná práci s osobním koučem, jen jich budete mít k ruce osm.

Sestava lektorů se může ještě aktualizovat. 

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených lidí. Svým jedinečným přístupem zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Roman Hytych

„Jak si vybudovat skrze praxi laskavost a soucit sami k sobě a tomu kým opravdu jsme a takoví se přijmout.“

Psycholog, pychoterapeut, bývalý mnich, průvodce meditačními retreaty vipassana, vyučující pychoterapie na FSS MU v Brně a výzkumník na poli pychoterapie. Tedy jeden z nejpovolanějších lidí, kdo vás dokáže provést vaším vnitřním světem a blíže vás seznámit  s vašimi emocemi, vnitřními konflikty, kritikem, vnitřním dítětem a především vás nechat zažít, jak s nimi nově zacházet. Jak si vybudovat skrze praxi laskavost a soucit sami k sobě a tomu kým opravdu jsme a takoví se přijmout.

Martin Skála

„Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“ C. G. Jung

A právě v tomto obrácení pohledu do sebe vás podpoří Martin Skála, který je předním českým psychologem s bohatou lektorskou a přednáškovou činností. Vedl a spoluzakládal profesionální společnosti analytické psychologie v ČR. V současné době pracuje na volné noze v soukromé praxi.

"Rád pracuji se sny, fantaziemi, mýty, mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením, nejen v mezilidských vztazích, protože, jak řekl Jung: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

Daria Skálová

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ C. G. Jung

A proto, ať už vycházíte odkudkoliv, myslíte si o svém dosavadním životě cokoliv, to na čem záleží, je především to, co budete dělat ode dneška dál. 

A protože podle Junga „člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že si uvědomí temnotu,“ v rámci programu vás budou čekat čtyři výjimečné večery poskládané přímo na míru pro Transformační cyklus tak, aby vám pomohly bezpečně a s jasností ponořit se do hlubin sebe sama, kde můžete potkat právě to, co jste vždy nějak tušili, ale neměli k tomu přístup. Protože, jak říká Jung:  „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

Lucie Luňáčková

„I malými kroky se dá dojít hodně daleko, jen je potřeba ty kroky udělat.“

Před několika lety mě ovlivnil rituál Hledání vize. Po dosažení dospělosti se od nás očekává, že budeme pořád stejní. Tak to ale nefunguje. Přechodové rituály nám pomohou průchod branou do další fáze našeho života usnadnit. Na jeden takový se vydáme v rámci programu společně. Umožním vám blíž se dotknout toho, kým ve svém jádru jste a dobře tak nasměrovat své další životní kroky.

František Lomský

„Změna nemůže být vynucená zvenku, měla by být prožitá uvnitř. Jen pak může být autentická a trvalá.“

Program je unikátní ze tří důvodů: probíhá osm měsíců, což je dost dlouhá doba na to, abyste se mohli ponořit hluboko do sebe. Jste součástí skupiny lidí, se kterými můžete svoji cestu pravidelně reflektovat. Naučíte se pracovat s různými seberozvojovými přístupy a to vše pod vedením těch nejlepších lektorů. 

Osobně vás provedu nácvikem mindfulness. Ta přináší přímý vhled, jak sami sobě působíme emoční bolest a utrpení skrze návyk uchopování, lpění a odpor. Součástí je i rozvíjení transformačních postojů - sebelaskavosti, zvídavosti a sebepřijetí. Autor knihy "Mindfulness, co vám ještě neřekli", mentální kouč, terapeut, lektor mindfulness, spoluautor Calmia.

Petr Jirousek

Petr je kromě mnoha svých kvalit a zkušeností také bývalým účastníkem Transformačního cyklu, který ho natolik oslovil a proměnil, že se chtěl nadále osobně zapojit. Vítáme proto našeho nového lektora v zácviku, který má již nyní mnohé osobní zkušenosti s vedením lidí který má již nyní mnohé osobní zkušenosti s vedením lidí především jako průvodce doprovázených poutí.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, aktuálně studuje psychologii a psychoterapie v Praze, je lektorkou Cchi-kung a průvodkyní slovanských ceremonií. Věnuje se meditacím (nejen mindfulness), metodám focusing a nenásilné komunikaci. Michaela je zakladatelkou Sebeškoly, spolutvůrkyní platforem Škola 21, Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Co říkají o programu účastníci?

Toto video vytvořili účastníci 4. ročníku Transformačního cyklu čistě z vlastního nadšení. Nás tím nadchli také :) Děkujeme!

Chtěli tak podpořit v přihlašování další zájmce, protože podle autorky videa Moniky Kuklíkové „by si programem měl projít každý a žilo by se nám tu spolu lépe.“

Program začíná v říjnu 2024. 
Cena pro ročník 24/25 je 42 000 Kč.

„Stejně tak, jako se v dětství učíme zacházet se svým tělem, je zásadní se později naučit dobře zacházet i se svým vnitřním světem. Právě to může znamenat rozdíl mezi naplněným a nenaplněným životem.“

František Lomský
lektor programu

Získáš dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

Změnu budeš nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří
8 výjimečných lektorů.

Dopřej si luxus zastavení a porozumění sám sobě.

Díky pravidelnosti a uzavřené skupině už nespadneš do starých kolejí.

Co vám program přinese?

Neposilujeme vaše znalosti, posilujeme VÁS.

1.
Mindfulness

„Pokud si nevšimneme, co se děje, nemáme možnost to změnit.“ M.C.

Naučíte se pozorněji si všímat,
co se ve vás děje a kým doopravdy jste. 

Více o mindfulness

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich 

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k tomu, co se právě děje. A také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní a ani spokojení.

Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.

2.
Sebelaskavost

Uvědomovat si, co se v nás i kolem odehrává, ale nestačí. Je zásadní rozvinout ke skutečnosti i k nám samým přátelský, vstřícný a přijímající vztah. Nemusíte se vším souhlasit, zároveň není ale třeba sami sobě kvůli tomu co je více ubližovat.

Více o sebelaskavosti

“Pokud se soudíme, nezbývá nám čas se obdivovat a radovat.” M.C.

Prohloubíte laskavost a soucit nejen k sobě samým.

Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Učit se přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli.

Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsme. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů.

3.
Psychoterapie
C.G. Junga

Nahlédnete a přetvoříte nefunkční vzorce, které vám opakovaně ve vašem životě  stojí v cestě.

Více o hlubinné psychologii

Setkáte se s tím, co je vás hluboce uloženo a možná nahlédnete, co vás v životě opakovaně brzdí. 

Setkáme se s archetypy (dítě, matka, otec), budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Vaše vize se může stát čistou jen tehdy podíváte-li se do svého srdce."

C. G. Jung

4.
Hledání vize

Nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi díky technikám Soul craft, hledání vize, mapě života a poradním kruhům.

Více o vizi

Mapa života

Podíváte se, kde se právě teď ve vašem životě nacházíte a jak jste sem došli.

“Pokud nevíme, kde jsme, nevíme ani kam jít dál.” M.C.

Setkání s vlastními myšlenkami, emocemi, obrannými mechanismy, potřebami i dlouhodobými postoji.

Zjistíte, jak být pro sebe i druhé srozumitelný.

Soul Craft 

Pochopíte, kde se na naší cestě životem nacházíte a co je třeba k dalšímu kroku. 

K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl. 

Vision quest

Dotknete se hlouběji vaší životní vize.

“Je v nás síla, která nás směřuje, jste s ní v kontaktu?” M.C.

5.
Integrace
do každodennosti

Dotknete se své vnitřní síly a to, na co jste si v cyklu přišli, integrujete do každodenního života. Protože o to jde především, aby vám bylo dobře nejen v rámci kurzu a skupiny, ale především mimo něj s vašimi nejbližšími.

Více o integraci

Využíváme techniky koučingu a práce s vnitřní motivací.

Na konci cyklu s pomocí kouče integrujete postupně to, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.

6.
Čas pro sebe
a komunita

No a k tomu si navíc dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat tolik potřebný klid, pohodu a nadhled s lidmi, kteří to mají podobně jako vy.

„Opravdu dospělými se nestáváme věkem, ale vnitřním zráním. Pokud cítíte, že něco ve vás potřebuje projít změnou, jste vítáni.“

Michaela Cmíralová 
autorka programu

Ohlasy účastníků

Komu je program určen? 

 • Chcete se cítit dobře a naplnění?
 • Chcete změnu a nevíte, jak na ní? Chcete změnit práci, najít své poslání, změnit vztahy…
 • Nahlédnout, co vám brání žít sebe sama naplno a důvěřovat vlastní cestě. Už o sobě nepochybovat a vzít život do svých rukou. Nastavit si cíle v dalším životě.
 • Neopakovat nefunkční vzorce chování.
 • Prožíváte pocity nenaplnění, samoty, smutku nebo bezútěšnosti?
 • Nepodléhat přehlcení, dopřát si čas pro sebe
 • Zvýšit svoji odolnost vůči stresu a mít silnější koncentraci
 • Tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
 • Podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci, klid 
 • Získat inspiraci, nové zážitky a efektivní nástroje jak sám se sebou zacházet
 • Chcete lépe projevovat svoje emoce
 • Mít partu otevřených, pozitivních lidí.

Jak to bude probíhat?

Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, tedy jednou za 14 dní. Vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze. 

Pracovat budete postupně se všemi osmi lektory a to v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se silnější a uvolněnější.

Počet míst je omezen na 14, abychom zachovali osobní přístup a možnost pracovat do hloubky.

Data ročníku 24/25: středy - 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12., 15.1., 29.1., 12. 2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 21.5., 4.6., 18.6. (mohou se ještě měnit) víkendy - 2.11, 4 - 5.1., 25 - 27.4. 

Platební podmínky

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 10.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 32.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce. Je možné domluvit si individuální platební plán se splacením kurzovného do jeho začátku nebo fakturovat na firmu.

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do cyklu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu ve výši v které byla zaslána bez procesního poplatku 500kč, tedy ve výši 9 500kč zájemci na účet.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 14 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

 • Napište nám dopis o sobě 
 • včasné zaplacení
 • věk 18 +
 • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů

Jak se přihlásit?

Nejsem si jistý, že to je pro mne...

Rezervujte si 15 minutovou konzultaci zdarma. Čas online telefonátu si rezervujet přes vložený kalendář.

Už jsem se rozhodl, jdu do toho...

 1. Pošlete zálohu 10 000 Kč skrz přihlašovací formulář níže.
 2. Napište nám "Dopis o vás" (instrukce vám přijdou do emailu).
 3. Po zaslání dopisu vám zavoláme a potvrdíme si, zda vám program přinese, co vy potřebujete.
 4. Teprve po osobním telefonátu a vzájemném souhlasu pošlete zbylou část platby (je možné platit na firmu, je také možné domluvit si splátkový kalendář).
 5. Pokud byste v rámci telefonátu zjistili, že program pro vás není, vrátíme vám vaši zálohu. Necháme si z ní  500kč na procesní záležitosti.

Přihlášení

Cena za ročník 24/25 je 42.000 Kč.
Vratná záloha pro kontakt a vzájemné potvrzení, zda je program pro vás je 10.000 Kč.
Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Začínáme v říjnu 2024.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k programu a lektorům.

Michaela Cmíralová, autorka programu
michaela@sebeskola.cz

Odebírejte čerstvé informace
o Transformačním programu