Dokážeš si představit co se stane s tvým životem, když svou opravdovost začneš sdílet s druhými?

PŘIHLAŠOVÁNÍ JE SPUŠTĚNO

Cyklus začínáme v říjnu 2024. 
Cena pro ročník 24/25 je 33 000 Kč.

„Bojíme se plně ukázat. Často žijeme v domnění, že nějaké části nás by měly zůstat skryté. 

Kvůli některým dětským zkušenostem žijeme i v dospělosti ve vnitřním napětí, nejistotě, úzkosti a samotě, i když náš život je v současnosti dobrý. Přitom to, co světu neukazujeme, jsou často naše nejkreativnejsi části, o které sebe i druhé ochuzujeme.“

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

Vztahy jsou základ naší spokojenosti.

Pokud máte zájem se v nich více vyznat, ustát si v nich sebe, udržet si je, rozumět v nich druhým nebo si je jednoduše víc užívat, je. Přihlaste se do programu Imago: Transformační cyklus JÁ a TY. Dopřejete si tak možnost odpovědět si na otázku, “jak se ve vztazích cítit dobře nebo ještě lépe, než dnes?”

8

měsíců péče
a podpory

8

zkušených
lektorů

12

účastníků
v uzavřené skupině

18

večerů

2

víkendy

Začínáme v říjnu

cena 33 000 Kč

„Učíme to, co nám samotným chybělo v klasických školách.“

Tento program nepřímo navazuje na IMAGO: Transformační cyklus - JÁ
Doporučujeme začít prvním ročníkem a nejdřív se ponořit plně sami do sebe. 
Absolvování prvního programu ovšem není podmínkou.

Co konkrétně vám program dá?

Program má 3 nosné pilíře, ke kterým se budete stále vracet a prohlubovat je.

1.
Jak úspěšně komunikovat druhému sám sebe?

Naučíte  se lépe vnímat, pojmenovat a sdělit své potřeby tak, aby je druhý slyšel.

Proč se tak chová? Jak mám na tohle reagovat? Co ode mne vlastně chce? Kladete si někdy podobné otázky?

Lidské chování může být občas těžko pochopitelné. Je velmi snadné vytvořit si domněnku a sklouznout k vlastní obraně. Výsledkem je nedorozumění nebo i hluboký konflikt. Jak na to, abychom si lépe rozuměli?

Vaším lektorem je Helena Kurzweilova.

"Komunikace je srdečním tepem jakéhokoli vztahu." …proto si všimneme vžitých komunikačních vzorců, které mají  potenciál vytvořit bariéry a konflikt a naučíme se jak vést dialog, když chceme vyjádřit svou nespokojenost.

Více o technice Nenásilné komunikace

Dává nám možnost objevovat to, co se skrývá v nás, za slovy, která říkáme.  

Principy a komunikační nástroje, s nimiž budeme pracovat, pocházejí z konceptu Marshalla Rosenberga.

V praxi si vyzkoušíme několik komunikačních nástrojů, které pomáhají obnovit to, co nám v okamžiku neporozumění chybí, tedy propojení/kontakt se sebou a s druhou osobou.

Workshop vám přinese kousky teorie, kterou si okamžitě propojíme s praxí a vyzkoušíme v menších skupinkách nebo v celé skupině. 

O ČEM TO BUDE?

 • Prakticky si vyzkoušíme, jak můžeme sami sobě ulevit od automatických soudů a myšlenek, které tvoří emocionální nepohodu v našem těle a posilují nutkání se bránit nebo vytvářet tlak. 
 • Otevřeme se tomu, jak lépe porozumět sobě a jak se vyjádřit, aby byla větší šance, že ten druhý uslyší, co chceme říci.
 • Všimneme si vžitých komunikačních vzorců, které mají velký potenciál vytvořit bariéry a konflikt, a najdeme způsob, jak svou upřímnost vyjadřovat způsobem, který je snazší slyšet.  
 • Vyzkoušíme si jednoduchý způsob empatického naslouchání, který nám usnadní porozumět druhému, i když se ztrácí v emocích nebo domněnkách.
 • Zažijeme také jak vést dialog, když chceme vyjádřit svou nespokojenost. 

Workshop může být užitečný zejména těm, kdo se chtějí

 • s druhými dorozumět a dohodnout spíše, než je k něčemu donutit 
 • naučit vyjádřit svou upřímnost tak, aby pomáhala vzájemnému porozumění
 • dozvědět, jak lépe zvládat sebe a své emoce
 • naučit, jak pomoci druhým, když jsou v emoční nepohodě nebo konfliktu

2.
Jak proměnit nepříjemné opakující se vztahové situace?

Budete mít možnost nahlédnout a proměnit vaše opakující se vztahová témata. 

Ukotvíte se pevněji ve vašem aktuálním dospělém já, které situace dokáže zpracovávat již zcela jinak, než jaké jsou vaše původní "dětské" stratiegie a obrany reagující na dávná zranění.

Vaším lektorem je Petra Pejchalová

"Může se nám dít, že v určitých situacích vždy bojujeme, zamrzáme nebo utíkáme. Jakoby nám chyběl kompas a síla je projít. Někdy se pak v životě točíme v kruhu, necítíme naplnění nebo nám i všechno funguje, ale máme pocit, že něco chybí."

S Petrou se seznámíte s přístupem Life integration process, který nabízí zcela novou formu konstelací a pohledu na naše již nefunkční jednání a nabízí nové způsoby.

3.
Jak uvidět to, co je vaším slepým místem v budování blízkosti s druhými?

Naučíte se číst vztahové situace, lépe chápat chování druhých a možná se dozvíte o sobě něco, co jste netušili.

Vaším lektorem je Arnošt Krtek

který vám v rámci celého programu vytvoří bezpečný prostor pro reflexi a analýzu všeho, co zažijete v rámci zážitkových večerů. Budete tak mít možnost ponořit se do vztahové dynamiky v rámci bezpečné uzavření skupiny "tady a teď".

K tomu vás čeká 5 večerů

zaměřených na stěžejní témata, kterým se nevyhnete v žádném vztahu

1.
Vytváření blízkosti

Láska je dovednost, prot se v ní lze zlepšovat. Co je ve vztazích stěžejní, aby byly spokojené? A jak v nich můžeme blízkost vytvářet?

Vaším lektorem je Markéta Šetinová

2.
Sebehodnota a komunikace

Jak být ve vztahu sám sebou a dokázat sám sebe vyjádřit? Ja si nastavit ve vztahu fungující interakce? Jak vést obtížné konverzace? 

Vaším lektorem je Eliška Remešová.

„Být sám sebou chce odvahu. Pomáhá k ní víra, že jako člověk jsem kompletní a zcela v pořádku a že díky tomu, kým jsem, mám ve společnosti své důležité místo. Pokud naleznu sebe, mám šanci najít i to správné místo pro mne.“ Helena Kurzweilová

3.
Hranice a konflikt

Jak si stát za sebou a zároveň vnímat a brát v potaz druhé?

Vaším lektorem je… (brzy doplníme)

4.
Kořeny vztahových vzorců

Podíváme se do období, kdy se vaše vztahování utvářelo. Budete mít možnost zvědomit si, které aspekty vašeho chování jste se naučili jako děti a přehodnotit, zda vám stále vyhovují.

Vašimi lektory jsou Martin a Daria Skálovi

„Neubližuje nám to, co druzí dělají, ale to, jaký význam tomu sami dáváme.“ Marshall Rosenberg

5.
Orientace ve vztahové situaci

Jak rozlišit co je mé a co je druhého? Co jsou to projekce a jak s nimi zacházet? Jak naše minulost ovlivňuje naše vztahy? Jak ve vztahu neztratit sám sebe? 

Vaším lektorem je… (brzy doplníme)

"Naším cílem není, abyste si přišli na velké myšlenky, naším cílem je proměnit váš každodenní život a vztahy v něm."

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

Kapacita cyklu je pouze 12 účastníků.

Vaši lektoři

jejichž individualní péči a pozornost budete mít k dispozici celých osm měsíců

Helena Kurzweilová

Helena vás seznámí s nenásilnou komunikací, která umožňuje člověku, aby se dostal do kontaktu se svou vnitřní motivací.

Přináší hluboké uvolnění do mezilidských vztahů a umění porozumět tomu, co se skrývá za slovy.

"Trvalo mi několik desítek let, než jsem odložila převzaté představy o tom, kdo bych měla být a přiblížila se tomu, kdo skutečně jsem. Nyní k témuž pomáhám druhým lidem. Pomáhám jim nalézt jejich jedinečnost a zejména v ni uvěřit. Naučit se skutečně důvěřovat sobě a svým kvalitám a respektovat své vlastní emocionální potřeby. To jsou podle mě základní ingredience životní spokojenosti."

Petra Pejchalová

"Ukazuji klientům, že naše jedinečnost je do nás vložena již od počátku...

...a není potřeba se nijak vylepšovat a opravovat, pouze uvidět, kým už dávno jsme. Toto vědomí nám dává důstojnost a sebevědomí." 

Jsem zakladatelkou Nelles Institutu Česká republika. Do ČR tak přináším terapeutickou práci a přístup Wilfrieda Nellese – jeho Proces životní integrace. Jsem členkou Asociace systemických konstelací (ČASK), od r. 2020 členkou její rady. Technikou konstelací pracuji více než 10 let, vedu semináře a individuální sezení.

Arnošt Krtek

Jsem výcvikový psychoterapeut Daseinsanalýzy, psychoterapeut psychodynamického směru, spoluzakladatel terapeutického centra Epimeleia a zároveň přednášející na UPOL.

Eliška Remešová

"Věřím, že kvalita našeho života závisí na kvalitě našich vztahů. A právě proto o vztazích často mluvím v kontextu, že láska je dovednost."

Eliška je psychoterapeutka, párová terapeutka ve výcviku a vztahový poradce. Přes čtrnáct let školí, facilituje a vede workshopy ve firmách, kde rozvíjí leadery a jejich týmy ve vztahové inteligenci.

Markéta Šetinová

„Jsem Markéta a dělám do lásky.  Jako psychoterapeutka pomáhám lidem najít a užívat si partnerský vztah. Jako socioložka seznamování a lásku zkoumám.“

Aktuálně Markéta vede výzkum při Univerzitě Karlově, kde se zaměřuje na problematiku hledání partnera a na proměny vztahů v dnešní době. Na stejném tématu spolupracuje i se Sociologickým ústavem na Akademii věd. Markéta pravidelně přednáší na akademických i populárně naučných konferencích a spolupracuje s několika seznamkami.

Martin Skála

„Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“ C. G. Jung

A právě v tomto obrácení pohledu do sebe vás podpoří Martin Skála, který je předním českým jungiánským psychologem s bohatou lektorskou a přednáškovou činností. Vedl a spoluzakládal profesionální společnosti analytické psychologie v ČR. V současné době pracuje na volné noze v soukromé praxi.

"Rád pracuji se sny, fantaziemi, mýty, mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením, nejen v mezilidských vztazích, protože, jak řekl Jung: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

Daria Skálová

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ C. G. Jung

A proto, ať už vycházíte odkudkoliv, myslíte si o svém dosavadním životě cokoliv, to na čem záleží, je především to, co budete dělat ode dneška dál. 

A protože podle Junga „člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že si uvědomí temnotu,“ v rámci programu vás budou čekat čtyři výjimečné večery poskládané přímo na míru pro Transformační cyklus tak, aby vám pomohly bezpečně a s jasností ponořit se do hlubin sebe sama, kde můžete potkat právě to, co jste vždy nějak tušili, ale neměli k tomu přístup. Protože, jak říká Jung:  „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

Daria je analyticky orientovaný psycholog, členka UGR, ČSAP

Další lektory brzy doplníme...

Ohlasy účastníků
Transformačního cyklu 1 (JÁ)

Cyklus začínáme v říjnu 2024. 

Program je pro toho, kdo…

 • touží více se projevovat a dovolit si být sám sebou
 • nechce už s druhými bojovat, zamrzat v interakci nebo se jí vyhýbat
 • chce se ve vztazích cítit uvolněně a bezpečně
 • chce vykročit z opakujících se a nefunkčních vztahových vzorců 
 • prožívat, že jsou jeho vztahy naplňující
 • rozumět druhému a svým vztahovým situacím
 • se chce naučit ve vztahu jasně a neútočně vyjádřit
 • se ve svém vztahovém životě chce zas o něco posunout a něco nového objevit
 • si chce vztahy víc užívat

Jak to bude probíhat?

Budeme se scházet pravidelně od října, 2x až 4x za měsíc pravidelně v úterky od 18:00 - 21:00. K těmto večerům vás čekají i 2 víkendová setkání.

Jak se přihlásit?

 1. Pošlete zálohu 10 000 Kč skrz přihlašovací formulář níže
 2. Napište nám "Dopis o vás" (instrukce vám přijdou do emailu)
 3. Po zvážení dopisu vám zavoláme a po společném rozhovoru se domluvíme, zda je pro vás osobně program vhodný a užitečný a zda vám nabídne to, co vás zajímá.
 4. Pokud ano. Pošlete zbylou část platby (je možné platit na firmu, je také možné domluvit si splátkový kalendář)
  Pokud ne. Vrátíme vám vaši zálohu v plné výši.
Platební podmínky

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 10.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 26.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce. Je možné domluvit si individuální platební plán se splacením kurzovného do jeho začátku nebo fakturovat na firmu.

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do cyklu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu, popřípadě platbu kurzovného v plné výši, v jaké byla na jeho účet zájemcem zaslána.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

 • Napište nám dopis o sobě 
 • včasné zaplacení
 • věk 18 +
 • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů

Přihlášení

Cena je 33.000 Kč.
Záloha pro zajištění místa je 10.000 Kč
Je možné fakturovat na firmu nebo se domluvit na splátkovém kalendáři.

Začínáme v říjnu 2024.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům.

Machaela Cmíralová, autorka cyklu
michaela@sebeskola.cz

Chcete se aktuálně zaměřit spíš na práci sami se sebou? 

Určitě se podívejte na IMAGO: Transformační cyklus JÁ

Odebírejte čerstvé informace
o Transformačních cyklech