Jak úspěšně dospět?

Vývojová teorie zahrnující „kuklu“ pochází z práce psychoterapeuta Billa Plotkina, který popisuje velmi zajímavou optikou vývojové fáze člověka..
 

Je zde jedno stádium, které je často celé jednou velkou krizí. Tímto stádiem je pozdní dospívání. Nenechte se mýlit věkem – každý k němu dojdeme jindy a někteří ho dokonce neprojdou tak, jak je třeba, za celý svůj život.

„Bill Plotkin nazývá toto období kuklou. Odvolává se na vývoj motýla. Z vajíčka nevyleze motýl, ale housenka. Je to takový zvláštní tvor. Má mnoho nožiček, má kusadla – a nemá křídla. Leze po zemi a vše zelené kolem sebe žere. Stejně tak člověk se v prvních stádiích vývoje učí žít v hmotě, navozovat v hmotě vztahy, dosahovat přiměřené hmotné hojnosti. Jednoho dne to ale na housenku přijde, zamotá se do vlákna vypuštěného ze zadečku, a vznikne kukla. V kukle se stará housenka úplně rozpadne (biologové tomu říkají „proteinová polévka“). Z této polévky postupně vznikne nový tvor. Už nemá kusadla, ale sosáček, nožiček má jen několik, a hlavně – má křídla. Tento nový tvor zevnitř kuklu prolomí, vyleze ven, osuší křídla a začne létat. Létá od květu ke květu, saje sladký nektar, a jen tak mimochodem roznáší život tím, že opilovává květy.

PODOBNĚ JE TO S ČLOVĚKEM.
 

Přestane žít zvenku dovnitř (shrabovat hmotu, zážitky, peníze, energii, obdiv, moc, …), a začne žít zevnitř ven. Už ne jen pro sebe, ale pro svoji rodinu, kolektiv, národ… Tato transformace je obvykle poměrně dlouhá a náročná. Dochází při ní často k úplné výměně lidí kolem a k vnitřní proměně v oblasti hodnot a potřeb.
Naše společnost je nicméně postavena na zdůrazňování hodnot adolescentů – spotřeba, úspěch, zisk, zábava, osobní prospěch. Proto je vstup do kukly obvykle vnímám jako nežádoucí a okolí začne člověka „tahat zpátky“ – snaží se ho lákat ke starým zábavám a hrám, ke starým způsobům života. Později se okolí začne bát a začíná člověka v krizi „zachraňovat“ a „léčit“. Lidé v kukle (i v jiných osobních životních krizích) často bohužel skončí na lécích a psychofarmakách a jsou „zglajšachtováni“ do normálního chování. Jenže pak nenaplní vývojové úkoly dalších období – a stáří se stává komplikací a smrt selháním, místo aby stáří bylo obdobím rozdávání plodů a smrt návratem do ráje.“ Jan Bím, lektor Transformačního cyklu

Právě proto vznikl Transformační cyklus, který vám do životních přechodů dá podporu a velmi zkušené průvodce. Více o něm se dozvíte zde: