Dokážeš si představit,
co s tvým životem udělá 8 měsíců,
které věnuješ sám sobě? 

Ročník 21/22 je již plně obsazen. 
Chcete obdržet informace k otevření dalšího ročníku?

.

„Záměrem cyklu je podpořit vás v rozvoji vašeho jedinečného potenciálu, abyste mohli každý den žít tak, jak je to vlastní právě vám.“

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

12

účastníků

8

měsíců péče
a podpory

240

dní
seberozvoje

15-19

večerních seminářů
(offline x online)

2,5

víkendových
retreatů

Ohlasy účastníků


12

účastníků

8

měsíců péče
a podpory

240

dní
seberozvoje

15-19

večerních seminářů
(offline x online)

2,5

víkendových
retreatů

Využíváme to nejefektivnější, co různé kultury k seberozvoji nabízí.  

Cyklus obsahuje výjimečnou kombinaci technik a lektorů s širokým rozsahem od západní vědecké psychologie a koučingu, přes starodávná východní učení o mysli až po původní přechodové rituály.

Lektoři

Intenzita cyklu je obdobná práci s osobním koučem, jen jich budete mít k ruce šest.

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených lidí. Svým jedinečným přístupem zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Jan Bím

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život.“

Podporuje jednotlivce v hledání jejich individuálního daru, poslání a cesty a v tom, jak je vyjádřit v hmotném světě. Vede doprovázené poutě, celo-týdenní hledání vize, meditační semináře a provází “přechodovými rituály” iniciujícími člověka do jednotlivých etap jeho života.

PhDr. Jan Benda

„Cesta za poznáním sebe sama je tím nejúžasnějším dobrodružstvím, jaké znám. Je to cesta opravdové a nevratné proměny.“

Psycholog, psychoterapeut, kouč, lektor manažerských dovedností jako je komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity a zvládání stresu. Vede kurzy zaměřené na sebepoznávání, objevování a rozvíjení vlastního talentu, intuice, emoční inteligence a na využívání focusingu v manažerské praxi. Iniciátor projektu Mindful Business. Má za sebou meditační zkušenosti z půl ročního pobytu v meditačním klášteře.

Lukáš Langer

“Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.” C. G. Jung

Psycholog, psychoterapeut, transpersonální kouč, lektor well-being, člen České společnosti pro analytickou psychologii a frekventant výcviku v analytické psychologii a jungovské psychoterapii, asistent Mudr. Milana Hrabánka při práci s technikou holotropního dýchání.

Šimon Grimmich

„Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.“

Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice. Vystudoval filosofii a religionistiku.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, aktuálně studuje psychologii a psychoterapie v Praze, je lektorkou Cchi-kung Orel v hnízdě, má za sebou semináře a studium v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a vedení slovanských ceremonií a přechodových rituálů. Věnuje se vedení meditací (nejen mindfulness), metodám focusing, nenásilné komunikaci a má osobní meditační praxi. Michaela je zakladatelkou Sebeškoly, spolutvůrkyní platforem Škola 21, Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Ročník 21/22 je již plně obsazen. 
Chcete obdržet informace k otevření dalšího ročníku?

.
„Stejně tak, jako se v dětství učíme zacházet se svým tělem, je zásadní se později naučit dobře zacházet i se svým vnitřním světem. Právě to může znamenat rozdíl mezi naplněným a nenaplněným životem.“

Šimon Grimmich 
lektor cyklu

Získáte dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

„Rozpuštění a upevnění jednoho mentálního návyku trvá minimálně 21 dní.“ Dr. Maxwell Maltz

Výběr technik a jejich propracovaná návaznost vám umožní získat vhledy do svého života, které vám umožní změnu nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří
6 výjimečných lektorů.

Jan Benda, Lukáš Langer, Jan Bím, Pavel Moric, Šimon Grimmich a Michaela Cmíralová

Dopřej si zastavení a porozumění.

Jen z klidu vychází jasné a uspokojivé příští kroky. Pocit přehlcenosti je nová metla 21. století. Neobětuj své dlouhodobé sny za krátkodobé potěšení. 

Díky pravidelnosti a skupině nespadneš do starých kolejí.

Podrží tě ve chvílích, kdy ti běžně dochází síly, odhodlání nebo motivace. 

Ročník 21/22 je již plně obsazen. 
Chcete obdržet informace k otevření dalšího ročníku?

.

Nevíte zda je cyklus pro vás?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům.

Michaela Cmíralová, autorka cyklu
michaela@sebeskola.cz
tel. 724 001 915

CYKLUS POBĚŽÍ nezávisle na okolnostech.

Letos jsme udělali novou zkušenost, jak váš vnitřní proces podporovat efektivně i v on-line světě. 

Podle opatření budeme flexibilně uzpůsobovat techniky programu od on-line verze po osobní práci. Pokud to situace umožní je naším záměrem pracovat osobně (offline).

“Doba jasně ukazuje, že pro přežití si musíme osvojit větší flexibilitu. I tuto zkušenost vám cyklus zprostředkuje.”
Jan František Bím, lektor

Cyklus organizujeme ve spolupráci s projektem Škola 21

Co vám cyklus přinese?

Neposilujeme vaše znalosti,
posilujeme VÁS.


Naučíte se pozorněji si všímat, co se ve vás děje (Mindfulness) a zároveň to přijmout a dovolit (Self Compassion, Sebelaskavost). Nahlédnout a pustit nefunkční vzorce, které vám opakovaně ve vašem životě  stojí v cestě (vybrané techniky psychoterapie C.G. Junga, archetypy, Well-being, pozitivní psychologie)

Posílíte to, co vám v životě už funguje. Nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi a budete mít možnost pracovat se svými osobními hodnotami (Soul Craft, hledání vize, mapa života). 

Vše integrujete do každodenního života (koučink, motivace). A také si dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat tolik potřebný klid, pohodu a nadhled.

Komu je cyklus určen? 
Těm, kteří chtějí:

 • otevírat svůj potenciál, sami sobě o něco lépe rozumět, sebevědomě si za sebou stát
 • nepodléhat přehlcení, dopřát si zastavení v turbulentní době, zklidnění, čas pro sebe a tím podpořit kvalitu a pevnost svých budoucích kroků
 • nahlédnout, co nám brání žít sebe sama naplno a nutí nás opakovat nefunkční postupy
 • tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
 • podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci

Jak to bude probíhat?

 • Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze v malé skupině limitované na 12 účastníků. Pracovat budete postupně se všemi 6ti lektory v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se silnější a uvolněnější.

  Počet míst je omezen na 12, abychom zachovali osobní přístup a možnost pracovat do hloubky.

Novinky v cyklu

 • NOVĚ jsme do cyklu zapojili i evaluační dotazníky, které vám lépe pomohou nahlédnout, jak a jestli se podsouváte. “Někdy je základem úspěchu změnu nejen vykonat, ale především to, že jsme se již změnili, zaznamenat.”
 • Výjimečností programu je i propojení jeho jednotlivých bloků jedním z lektorů, který vaši cestu sleduje a sdílí většinu času. 
 • „Opravdu dospělými se nestáváme věkem, ale vnitřním zráním. Proto pokud cítíte, že něco ve vás potřebuje projít změnou, jste v Transformačním cyklu vítáni.“

Co si zažijete

metody se kterými se v rámci cyklu setkáte, zkušenosti a schopnosti, které si osvojíte

Mindfulness

Rozvinete schopnost vaší pozornosti a všímavosti. 

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich 

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k tomu, co se právě děje. A také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní. 

Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.

„Pokud si nevšimneme, co se děje,
nemáme možnost to změnit.“
M.C.

Self Compassion

Prohloubíte laskavost a soucit nejen k sobě samým.

Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Učit se přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli.

Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsme. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů.  

“Pokud se soudíme, nezbývá nám čas se obdivovat a radovat.” M.C. 

Mapa života

Podíváte se, kde se právě teď ve vašem životě nacházíte a jak jste sem došli.

“Pokud nevíme, kde jsme, nevíme ani kam jít dál.” M.C.

Hlubinná psychologie

Setkáte se s tím, co je vás hluboce uloženo a možná nahlédnete, co vás v životě opakovaně brzdí. 

Setkáme se s archetypy (dítě, matka, otec), budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Vaše vize se může stát čistou jen tehdy
podíváte-li se do svého srdce."

C. G. Jung

Vision quest

Dotknete se hlouběji vaší životní vize.

„Je v nás síla, která nás směřuje, jste s ní v kontaktu?“ M.C.

Stress relief techniky

Naučíte se relaxaci, zastavení, zklidnění, jakožto základní nástroj pro uchování životní harmonie a zdraví. 

“Pokud neumíme doplnit síly, naše kroky jsou slabé.” M.C.

Setkání s vlastními myšlenkami...

Setkání s vlastními myšlenkami, emocemi, obrannými mechanismy, potřebami i dlouhodobými postoji.

Zjistíte, jak být pro sebe i druhé srozumitelný.

Soul Craft

Pochopíte, kde se na naší cestě životem nacházíte
a co je třeba k dalšímu kroku. 

K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl. 

Integrace vhledů do každodennosti

Integrace vhledů do každodenního života.

Na konci cyklu s pomocí kouče integrujete postupně to, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.

Cena pro ročník 20/21
28 000 Kč

(ročník 2021, začátek 13. října)
Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Ročník 21/22 je již plně obsazen. 
Chcete obdržet informace k otevření dalšího ročníku?

.

Konkrétní termíny a Platební podmínky

Termíny setkávání 
Pravidelně středa večer 1x za 14 dnů, 18.30-21.30, místo konání Praha, Studio Pro, Polská 6

Začátek 13.října 2021, středa, společný zahajovací kruh

Všechny termíny: 13.10., sobota 16.10., 20.10., 3.11., 17.11., 1.12., 15.12. /15. - 16.1. víkend/ 18 nebo 19.1. večer (v řešení) / 2.2., 16.2., 2.3., 16.3., / 1. - 3.4. víkend / 13.4. / 27.4. a 4.5. / 11.5.

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 8.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 20.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce nebo dle osobní domluvy.

Na základě individuální dohody je možné částku splácet v měsíčním splátkovém kalendáři s doplacením plné částky do začátku kurzu (13. 10. 2021).

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. Částka bude placená na místě přímo ubytovně.

V případě zájmu fakturujeme také na firmu. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do cyklu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu, popřípadě platbu kurzovného v plné výši, v jaké byla na jeho účet zájemcem zaslána.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

 • motivační dopis
 • včasné zaplacení
 • věk 18 +
 • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů