Co je meditace

Narazili jste na slovo meditace, mindfulness, všímavost už opakovaně? Slyšíte pořád, jak byste měli být tady a teď, ukotvit se v přítomnosti, nechytat se na své myšlenky a najít svůj vnitřní klid?

Možná vám to zní lákavě, možná vás to už otravuje slyšet tahle slova na každém rohu. Kolem meditace se u nás na západě vytvořila velká bublina a různé tábory. Někdo hlásá, že bez meditace není možné žít vyrovnaný život, někdo zas, že kdo medituje je určitě divnej a má zásadní psychický problémy, jinak by přece meditovat nemusel.

Pojďme se té meditaci podívat jak se hezky česky říká, na zoubek…
 

Nejstarší náznaky meditace najdeme v indických a čínských textech. Byly součástí duchovních cvičení a filozofických učení. Buddhismus pak rozvinul různé formy meditace, jako je například Vipassana, která se zaměřuje na rozvoj schopnosti uvědomit si realitu takovou, jaká je. V Číně se meditace vyvíjela v rámci taoismu a konfucianismu. Taoistická meditace se zaměřovala na dosažení harmonie s přírodou a rozvinutí vnitřního klidu.

Meditace a západní svět 
 

Meditace postupně přes náboženské a filozofické texty pronikla i do západního světa.
Ve starověkém Řecku se vyskytovaly praktiky podobné meditaci. Jako například Epiktétova meditace na vůli, která se již tehdy zaměřovala na kontrolu nad vlastními myšlenkami a emocemi. Epiktétovým záměrem bylo získat sebekontrolu a vnitřní svobodu. Platón, Aristoteles a další přemýšleli o povaze mysli, duše a vesmíru skrze hlubokou reflexi a rozjímání, která by se dala považovat za podobnou mentální praxi jako meditace.
Sportovci ve starověkém Řecku se mohli zapojit do mentální přípravy před Olympijskými hrami, která zahrnovala vizualizaci a koncentraci na úspěch. Některé aspekty meditace tak nejsou cizí ani západnímu světu.  Ve 20. století si meditace začala získávat i pozornost vědců, kteří stále zkoumají její účinky na lidskou psychiku a tělo.

"Je tedy důležité si uvědomit, že jedno jediné slovo meditace označuje stovky zcela rozdílných praktik, které se liší svými technikami, cíli a původem."

Tady jsou některé z nich:

Vipassana má původ v buddhismu a zaměřuje se na uvědomění si skutečnosti a tělesných pocitů. Cílem je dosáhnout hlubšího porozumění realitě.

Transcendentální meditace (TM) je moderní meditační technika, která se zaměřuje na opakování specifického slova nebo mantry za účelem dosažení hlubokého stavu klidu a relaxace.

Zenová meditace pochází z buddhismu a jejímž základem je intenzivní soustředění a vnímání přítomného okamžiku.

Loving-kindness meditace (Meditace láskyplného přístupu) je také nazývaná Metta meditace a spočívá v soustředění se na rozvoj pocitu lásky a soucitu k sobě i ostatním.

Mindfulness se zaměřuje na plné vědomí a uvědomění si veškerého dění a především vlastních mentálních procesů v souvislosti s tímto děním v přítomném okamžiku bez soudů a hodnocení, tedy s laskavostí a soucitem.

Yoga nidra známá také jako "jogický spánek", se zaměřuje na hlubokou relaxaci těla a mysli.

Kundaliní meditace se soustředí na probuzení a zvýšení toku životní energie nazývané kundaliní.

Buddhistická koncentrační meditace zahrnuje různé techniky soustředění na jednu myšlenku nebo objekt za účelem dosažení vyššího stupně klidu a soustředění.

Chakrová meditace se soustředí na energetická centra v těle nazývaná čakry a harmonizaci jejich toku.

Qi Gong a Tai Chi jsou čínská cvičení, která kombinují pohyb, dech a meditaci pro dosažení rovnováhy mezi tělem a myslí.

Pokud s meditací chcete začít a zatím jste si nevybrali žádný z výše uvedených směrů, můžete začít s námi.

Nabízíme online kurz "Jak začít s meditací", ve kterém vás krok za krokem po dobu 7 dní provedeme úplnými základy meditace, které budete moci dále rozvíjet v jakémkoli meditačním  přístupu.