Rozhovor:
Jak ve své práci cítit štěstí
a smysl

Naše práce je místo, kde trávíme většinu svého času, přesto mnoho lidí pracuje v organizacích, kde mají pocit, že jejich snaha je zbytečná nebo neoceněná. Co nám vlastně chybí a jak být ve své práci opět spokojená?
 

„Podle Mary Pearson, která je konzultantkou pro vysoce postavené manažery už přes třicet let, je to tím, že společnosti udělali lidem prostor pro to, aby si do práce přinesli tělo a mysl, ale zapomněli jim udělat místo i pro jejich duši. “Jsme v době velké krize na celém světě a proto je důležité, aby se lidské vědomí pozvedlo na úroveň, která by s tím chaosem uměla naložit,” popisuje to, jak vidí dnešní svět Mary Pearson. Podle ní je nutné, aby se tato změna odehrávala nejen v nás a našich rodinách, ale především ve velkých nadnárodních organizacích a tedy i v našem pracovním prostředí. 

Zapojení spirituality do byznysu se v některých zemích stává trendem, i když ne vždy je za ním opravdovost. “Velké organizace jsou si dnes už vědomé, že jejich zaměstnanci i zákazníci mají spirituální potřebu a nejvíc to můžete vidět v jejich marketingu, který je často postaven tak, abyste z nákupu měli pocit, že pomáháte světu. Problém je ale v tom, že jde často pouze o materialismus, který využívá spirituálních hodnot. Málokterá firma používá spiritualitu nejen v marketingu, ale dokáže ji opravdu zavést i do své vnitřní struktury a praxe,” říká Mary, se která byla hostem Mezinárodní transpersonální konferenci v Praze

Čemu vlastně Mary říká spiritualita.
 

Než se posuneme k tomu, jak spiritualitu zavést do každodenní pracovní praxe, podívejme se na to, co tímto slovem vlastně Mary myslí: “Není to náboženství ale to, co vám dává v životě smysl, je to záměr, se kterým konáte. V praxi to pro některé znamená, že jde o přinášení osobních hodnot jako je upřímnost do pracovního prostředí, pro jiné k tomu patří zájem o své kolegy, pro další účast na spirituálních praxích jako jsou meditace a pro jiné je to snaha dělat takový byznys, který má pozitivní společenský dopad. Jsou lidé, kteří místo slova spiritualita volí raději název hodnyty a etika a jsou i tací, kteří říkají že Bůh je jejich byznys partner nebo CEO.”

Pět klíčových elementů, jak zavést nové hodnoty přímo do vaší práce.
 

N1. Ryba smrdí od hlavy, aneb je potřeba, aby manažer celého týmu sám osobně se svojí spiritualitou pracoval. Podle Mary jsou to právě manažerské posty, které často bývají poslední baštou diktátorů v naší společnosti. “Průzkum ukázal, že vůdci s vyšší spiritualitou mají mnohem spokojenější personál. Je to v zásadě tím, že takový člověk lépe rozumí sobě a tak dokáže lépe řešit i problémy ostatních,” vysvětluje Mary.
 
2. Dalším bodem je znát vyšší smysl vlastní práce. Zaměstnanci potřebují cítit, že práce kterou dělají slouží nějakému dobru, že má účel. “Pokud pracujete v prostředí, kde vaše firma zneužívá klienty, sníží to morálku všech zůčastněných, ztratí se pocit důvěry a loajality,” pokračuje Mary.
 
3. Dále je třeba si uvědomit, že lidé nejsou stroje. Všichni jsme zároveň i spirituální bytosti, které touží manifestovat svůj nejvyšší potenciál ve světě skrz svoji práci. Když je práce příliš nudná, tak daného člověka neuspokojuje. Je tedy důležité nabízet pozice, které jsou zajímavé, protože do práce nepřijde robot, ale celá bytost.
 
4. Něco o čem se v práci téměř vůbec nemluví je vcítění se a respekt. A přitom jde o základní kámen, který tvoří pracovní atmosféru a zároveň dodává naším rozhodnutím ucelenost. Právě nedostatek tohoto uvědomnění vedl k chabým nebo životní prostředí porušujícím rozhodnutím, zaměřeným na krátkodobý zisk.
 
5. Pátým bodem je pak pozitivní záměr. Je velmi důležité mít správný záměr, protože vaše záměry mají důsledky, takže pokud zaměstnanci cítí že je dobrý záměr, mají více pozitivní energie a chtějí ho s týmem naplňovat. Je třeba, aby každý rozuměl proč organizace existuje a jaké dobro dělá. Záměr organizace by měl být zahrnut přímo do byznysové strategie, tak můžete přinést vyšší smysl do každodenní práce. 

Nové principy nejsou jen hezké gesto, podporují váš byznys.
 

Patricia Aburdene popisuje ve své knize Megatrends 2010, Růst vědomého kapitalismu přijetí spirituality do práce jako “překvapivě praktické pro byznys”. Lídři, kteří si vyvinuli vlastní mistrovství skrze spiruituální praxi, lépe ovlivňují ostatní a podporují inovace a kreativitu uvnitř organizace. Jsou schopni vést své týmy s nadhledem, vášní a zdravou sebejistotou. Protože pokud pracujete i se svojí spiritualitou dává vám to možnost přestat své zaměstnance neustále jen kontrolovat, ale začít je inspirovat a podporovat. 
 
Vědomí sebe sama, které je také součástí spirituální cesty, vůdcům umožňuje, aby měli zvýšenou vnímavost pro častou touhu po moci, která se projevuje jako arogance a chamtivost. Po letech, kdy toto byli charakteristiky šéfů, zaměstnanci touží po vůdcích, kterým mohou věřit.
“Zavedením spirutuality do byznysu získáte dlouhodobý úspěch. Přístup plný zájmu a pochopení dává vznik lepším, nadšenějším a motivovanějším týmům, které do práce vnáší vyšší úroveň kreativity i efektivity. Zvýší se produktivita zaměstnanců, ziskovost i zákaznická loajalita,” zakončuje Mary, která sama přiznává, že v rámci své praxe se svými klienty o zavádění spirituality vlastně nemluví: “Obecně tento cíl svým klientům ani neříkám. Není to nutné ani důležité. Mám to nastavené jako svůj vnitřní záměr, který poté vede mé akce s nimi. Většina organizací by totiž většinou nepřemýšlela o spiritualitě jako o něčem, co potřebují do své firmy zabudovat. Často si to pletou s náboženstvím. Takže je důležité nenechat slova, aby lidi zaskočila,” směje se Mary.