Dokážeš si představit,
co s tvým životem udělá 8 měsíců,
které věnuješ sám sobě? 

Začínáme v říjnu 2022
Přihlašování je právě otevřené!

„Záměrem cyklu je podpořit vás v rozvoji vašeho jedinečného potenciálu, abyste mohli každý den žít tak, jak je to vlastní právě vám.“

Michaela Cmíralová 
autorka cyklu

12

účastníků

8

měsíců péče
a podpory

240

dní
seberozvoje

15

večerních seminářů
(offline x online)

2,5

víkendových
retreatů

Využíváme to nejefektivnější, co různé kultury k seberozvoji nabízí.  

Cyklus obsahuje výjimečnou kombinaci technik a lektorů s širokým rozsahem od západní vědecké psychologie a koučingu, přes starodávná východní učení o mysli až po původní přechodové rituály.

Kapacita cyklu je 12 účastníků.

Lektoři

Intenzita cyklu je obdobná práci s osobním koučem, jen jich budete mít k ruce sedm.

Pavel Moric

„Co chcete žít v tom zbývajícím čase, který máte?“

Sedminásobný mistr ČR v karate a zejména kouč pro osobní rozvoj a nalezení vlastního potenciálu, který má více jak 10 000 odškolených lidí. Svým jedinečným přístupem zbavuje lidi vžitých komplexů a učí, jak začít více prožívat a nenechat se sabotovat naší myslí.

Jan Bím

„Byl jsem cestovatelem a ředitelem cestovní kanceláře Adventura. Po letech jsem si ale uvědomil, že chci ještě lepší život.“

Podporuje jednotlivce v hledání jejich individuálního daru, poslání a cesty a v tom, jak je vyjádřit v hmotném světě. Vede doprovázené poutě, celo-týdenní hledání vize, meditační semináře a provází “přechodovými rituály” iniciujícími člověka do jednotlivých etap jeho života.

PhDr. Jan Benda

„Cesta za poznáním sebe sama je tím nejúžasnějším dobrodružstvím, jaké znám. Je to cesta opravdové a nevratné proměny.“

Psycholog, psychoterapeut, kouč, lektor manažerských dovedností jako je komunikace, řešení konfliktů, vyjednávání, asertivity a zvládání stresu. Vede kurzy zaměřené na sebepoznávání, objevování a rozvíjení vlastního talentu, intuice, emoční inteligence a na využívání focusingu v manažerské praxi. Iniciátor projektu Mindful Business. Má za sebou meditační zkušenosti z půl ročního pobytu v meditačním klášteře.

Martin Skála

„Kdo se dívá ven, sní; kdo se dívá dovnitř, probouzí se.“ C. G. Jung

A právě v tomto obrácení pohledu do sebe vás podpoří Martin Skála, který je předním českým jungiánským psychologem, zakladatelem střediska psychopompos a člen mnoha psychologických organizací jako Česká společnost pro analytickou psychologii, IAAP, ČAP a zakládající předseda Českého institutu pro analytickou psychologii. Především má ale letitou zkušenost s podporou klientů v jejich vnitřním zrání a autor řady příspěvků v odborných publikacích, časopisech a na konferencích.

"Rád pracuji se sny, fantaziemi, mýty, mimořádnými stavy vědomí a jejich symbolickým vyjádřením, nejen v mezilidských vztazích, protože, jak řekl Jung: „Sen, nad kterým se nezamyslíme, je jako dopis, který neotevřeme.“

Daria Skálová

„Nejsem tím, co se mi přihodilo, ale tím, čím jsem se rozhodl stát.“ C. G. Jung

A proto, ať už vycházíte odkudkoliv, myslíte si o svém dosavadním životě cokoliv, to na čem záleží, je především to, co budete dělat ode dneška dál. 

A protože podle Junga „člověk nedosáhne osvícení imaginací světla, ale tím, že si uvědomí temnotu,“ v rámci programu vás budou čekat čtyři výjimečné večery poskládané přímo na míru pro Transformační cyklus tak, aby vám pomohly bezpečně a s jasností ponořit se do hlubin sebe sama, kde můžete potkat právě to, co jste vždy nějak tušili, ale neměli k tomu přístup. Protože, jak říká Jung:  „Dokud neučiníte nevědomé vědomým, bude to řídit váš život a vy to budete nazývat osudem.“

Daria je analyticky orientovaný psycholog, členka UGR, ČSAP

Šimon Grimmich

„Meditace je pro mě cestou k sobě, cestou k druhým a cestou k údivu nad zázrakem života.“

Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice. Vystudoval filosofii a religionistiku.

Michaela Cmíralová

„Ve škole mě učili, jak pracovat se světem kolem sebe, nikdo mi ale neukázal, jak pracovat s tím, který mám uvnitř. A tak se objevování vnitřního světa stalo mojí vášní.“

Průvodkyně po vnitřní stezce, aktuálně studuje psychologii a psychoterapie v Praze, je lektorkou Cchi-kung Orel v hnízdě, má za sebou semináře a studium v rámci Evropské nadace pro studium šamanismu a vedení slovanských ceremonií a přechodových rituálů. Věnuje se meditacím (nejen mindfulness), metodám focusing a nenásilné komunikaci. Michaela je zakladatelkou Sebeškoly, spolutvůrkyní platforem Škola 21, Změna paradigmatu a autorkou Transformačního cyklu.

Ohlasy účastníků

Cena pro ročník 22/23 je 29 000 Kč

„Stejně tak, jako se v dětství učíme zacházet se svým tělem, je zásadní se později naučit dobře zacházet i se svým vnitřním světem. Právě to může znamenat rozdíl mezi naplněným a nenaplněným životem.“

Šimon Grimmich 
lektor cyklu

Získáte dlouhodobou podporu. Změna se neděje ze dne na den. Pusť se s námi do opravdové transformace. 

„Rozpuštění a upevnění jednoho mentálního návyku trvá minimálně 21 dní.“ Dr. Maxwell Maltz

Výběr technik a jejich propracovaná návaznost vám umožní získat vhledy do svého života, které vám umožní změnu nejen snít, ale žít.

Na tvé cestě tě podpoří
7 výjimečných lektorů.

Jan Benda, Jan Bím, Pavel Moric, Martin Skála, Daria Skálová, Šimon Grimmich a Michaela Cmíralová

Dopřej si luxus zastavení a porozumění.

Jen z klidu vychází jasné a uspokojivé příští kroky. Pocit přehlcenosti je nová metla 21. století. Neobětuj už déle své dlouhodobé sny za krátkodobé potěšení. 

Díky pravidelnosti a skupině nespadneš do starých kolejí.

Podrží tě ve chvílích, kdy ti běžně dochází síly, odhodlání nebo motivace. 

Cena pro ročník 22/23
29 000 Kč

Začínáme v říjnu.
Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Nevíte jestli je cyklus pro vás?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům.
Michaela Cmíralová, autorka cyklu
michaela@sebeskola.cz
tel. 724 001 915

Co vám cyklus přinese?

Neposilujeme vaše znalosti, posilujeme VÁS.

1.
Mindfulness

Naučíte se pozorněji si všímat,
co se ve vás děje a kým doopravdy jste. 
„Pokud si nevšimneme, co se děje, nemáme možnost to změnit.“ M.C.

Více o mindfulness

„Setkal jsem se s řadou učitelů meditace a s řadou tradic, a nakonec jsem vždycky objevil totéž: jde o to být tady, se zájmem, otevřeností a laskavostí. Všechno už tu je. Jen my tu většinou nejsme…“ Šimon Grimmich 

Mindfulness nás učí techniky, které nám pomáhají tady být. Nejdříve nám pomůže všimnout si, jaký postoj zaujímáme k tomu, co se právě děje. A také jaký vztah zaujímáme k sobě samým. Dokud bojujeme, dokud odmítáme, dokud se vyhýbáme... nemůžeme být plně přítomní. 

Ve svém výsledku Mindfulness přináší jasnost v rozhodování, uvědomění si vlastních potřeb, pocit vyrovnanosti, sílu opřít se sám o sebe a schopnost ustát konfliktní situace.

2.
Sebelaskavost

Uvědomovat si, co se v nás i kolem odehrává, ale nestačí. Je zásadní rozvinout ke skutečnosti i k nám samým přátelský, vstřícný a přijímající vztah. Nemusíte se vším souhlasit, zároveň není ale třeba sami sobě kvůli tomu co je více ubližovat.

Více o sebelaskavosti

“Pokud se soudíme, nezbývá nám čas se obdivovat a radovat.” M.C.

Prohloubíte laskavost a soucit nejen k sobě samým.

Schopnost uvědomovat si přítomnost sama nestačí, je třeba rozvíjet přátelský, vstřícný, přijímající vztah ke skutečnosti i k nám samotným. Učit se přijímat život takový, jaký je. To neznamená rezignaci, ale první krok k tomu stát se sami sobě nejlepšími přáteli.

Skrze sestavu technik budeme pracovat na naší schopnosti přijímat to, kým jsme. Tato cesta přináší posílení sebedůvěry a sebeúcty. Rozvíjí naši intuici, emoční inteligence a kvalitu našich vztahů.

3.
Psychoterapie
C.G. Junga

Nahlédnete a přetvoříte nefunkční vzorce, které vám opakovaně ve vašem životě  stojí v cestě.

Více o hlubinné psychologii

Setkáte se s tím, co je vás hluboce uloženo a možná nahlédnete, co vás v životě opakovaně brzdí. 

Setkáme se s archetypy (dítě, matka, otec), budeme pracovat se symboly a jejich prostřednictvím i se svými vnitřními šrámy. Dostaneme možnost je lépe nahlédnout, pochopit a přijmout. Metody jsou založeny na práci C. G. Junga

"Vaše vize se může stát čistou jen tehdy podíváte-li se do svého srdce."

C. G. Jung

4.
Hledání vize

Nahlédnete hlouběji vaši celoživotní vizi díky technikám Soul craft, hledání vize, mapě života a poradním kruhům.

Více o vizi

Mapa života

Podíváte se, kde se právě teď ve vašem životě nacházíte a jak jste sem došli.

“Pokud nevíme, kde jsme, nevíme ani kam jít dál.” M.C.

Setkání s vlastními myšlenkami, emocemi, obrannými mechanismy, potřebami i dlouhodobými postoji.

Zjistíte, jak být pro sebe i druhé srozumitelný.

Soul Craft 

Pochopíte, kde se na naší cestě životem nacházíte a co je třeba k dalšímu kroku. 

K úspěšnému projití naší životní změny využijeme učení o člověku a jeho vývojových fázích, jehož autorem je americký psychoterapeut Bill Plotkin. Jeho přístup vnáší do naší moderní uspěchané doby moudrost našich předků, která nám pomáhá opět stanout ve svém středu a otočit pozornost k hodnotám, které do života vnáší hluboký smysl. 

Vision quest

Dotknete se hlouběji vaší životní vize.

“Je v nás síla, která nás směřuje, jste s ní v kontaktu?” M.C.

5.
Integrace
do každodennosti

Dotknete se své vnitřní síly a to, na co jste si v cyklu přišli, integrujete do každodenního života. Protože o to jde především, aby vám bylo dobře nejen v rámci kurzu a skupiny, ale především mimo něj s vašimi nejbližšími.

Více o integraci

Využíváme techniky koučingu a práce s vnitřní motivací.

Na konci cyklu s pomocí kouče integrujete postupně to, na co jste si přišli, do vašeho každodenního života.

6.
Čas pro sebe
a komunita

No a k tomu si navíc dopřejete pravidelný večer sami pro sebe, kde na chvíli opustíte každodenní stres, vydechnete a umožníte si tak získat tolik potřebný klid, pohodu a nadhled s lidmi, kteří to mají podobně jako vy.

Komu je cyklus určen? 
Těm, kteří chtějí:

  • otevírat svůj potenciál, sami sobě o něco lépe rozumět, sebevědomě si za sebou stát
  • nepodléhat přehlcení, dopřát si zastavení v turbulentní době, zklidnění, čas pro sebe a tím podpořit kvalitu a pevnost svých budoucích kroků
  • nahlédnout, co nám brání žít sebe sama naplno a nutí nás opakovat nefunkční postupy
  • tvořit a udržovat spokojené a upřímné mezilidské vztahy
  • podpořit ve svém životě jasný směr, radost a hlubokou vnitřní motivaci

Jak to bude probíhat?

Scházet se budeme pravidelně 2x do měsíce, tedy jednou za 14 dní. Vždy večer od 18.30 do 21.30 v Praze. 

Pracovat budete postupně se všemi sedmi lektory a to v propracované návaznosti témat a technik, které vám umožní, ponořit se hlouběji do sebe, najít a zpracovat, co je potřeba a vynořit se silnější a uvolněnější.

Počet míst je omezen na 12, abychom zachovali osobní přístup a možnost pracovat do hloubky.

Cena pro ročník 22/23
29 000 Kč

Začínáme v říjnu.
Je možné platit ve splátkách a fakturovat na firmu.

Přihlasit se můžete vyplněním formuláře a zaplacením zálohy 9000 Kč

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 9.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 20.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce nebo dle osobní domluvy.

Ještě váháte?

Chcete odebírat novinky k cyklu a v klidu si rozmyslet svou účast?

.

Máte otázky?

Ráda Vám řeknu více k cyklu a lektorům.

Machaela Cmíralová, autorka cyklu
michaela@sebeskola.cz
tel. 724 001 915


Termíny a platební podmínky

Termíny setkávání 
Pravidelně středa večer 1x za 14 dnů, 18.30-21.30, místo konání Praha, Studio Pro, Polská 6

Začátek 12. října 2022 – středa, společný zahajovací kruh

Platební podmínky

Kurzovné se hradí ve dvou částkách. Záloha 9.000 Kč je splatná do 7 dnů od registrace. Zbývající část kurzovného 20.000 Kč je nutno uhradit do konce následujícího měsíce.

Na základě individuální dohody je možné částku splácet v měsíčním splátkovém kalendáři s doplacením plné částky do začátku kurzu.

V ceně není ubytování a strava v rámci druhého z víkendů, kdy se pojedeme odreagovat do lesů a krásné přírody za Prahu. Odhadem budete za ubytování a stravu platit cca 1700 Kč na člověka i se stravou. Částka bude placená na místě přímo ubytovně.

V případě zájmu fakturujeme také na firmu. 

Storno podmínky

Pokud svou účast budete nuceni zrušit ze závažných zdravotních důvodů, dejte nám to vědět ihned, jak k tomu dojde. Při zrušení účasti z vážných zdravotních důvodů do 30 dnů před začátkem kurzu je storno poplatek 30% kurzovného. Po uplynutí této lhůty je platba kurzovného nevratná. Můžete za sebe ale najít náhradníka, který splňuje podmínky pro vstup do cyklu.

Organizátor si vyhrazuje právo odmítnout kohokoli ze zájemců o cyklus, přičemž se zavazuje vrátit zálohu, popřípadě platbu kurzovného v plné výši, v jaké byla na jeho účet zájemcem zaslána.

Počet účastníků kurzu

Počet míst v cyklu je limitován pouze na 12 účastníků, aby práce byla přínosná pro každého jednotlivce.

Podmínky přijetí

  • motivační dopis
  • včasné zaplacení
  • věk 18 +
  • dobrý zdravotní a psychický stav umožňující navštěvování kurzů i víkendů

Chci odebírat novinky mailem

.